Vad kan förväntas

Klimatet

Klimatet

Klimatet i Salema bestäms av den varma golfströmmen som skapar ett medelhavsliknande klimat med varma och torra somrar och milda vintrar. Den genomsnittliga årliga temperaturen är 17oC (62 ° F). Eftersom Salema ligger så nära Atlanten är medeltemperaturen några grader svalare än inlandet under sommarmånaderna. Regn ses mest på vintern och även då begränsat. Regn under en hel dag är sällsynt.

Se även World Weather & Climate Information

Månadsvisa, medelvärden för lufttemperaturen

Månadsvisa medelvärden för solsken

Månadssvisa värden för vattentemperaturen